• bezpośrednia i pośrednia windykacja należności od przedsiębiorstw i osób fizycznych
  • windykacja kar za przejazdy bezbiletowe
  • mediacje i prowadzenie postępowań polubownych
  • obrót wierzytelnościami
  • inwentaryzacje i wyceny
  • wywiad gospodarczy - raporty o firmach
  • prowadzenie upadłości, likwidacji i zarządów komisarycznych oraz nadzór sądowy przedsiębiorstw
  • nadzór wierzycielski w postępowaniu egzekucyjnym
  • zarząd nad przedsiębiorstwami w postępowaniu egzekucyjnym
  • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  • doradztwo ekonomiczne i prawneMAPA
E-MAIL
ENGLISH VERSION
counter